homepijlde kluppijlde klup


KLUPavond | bowlen | nordic walking

* elke donderdagavond is de Klupavond

Kosten seizoen: € 65,00 leden
Voor nieuwe klupleden komt erbij €39,50 lidmaatschap KansPlus regio Zutphen. (verplicht)

 
aanmelden

De KLUPavonden beginnen om 19.00 uur met een kopje koffie of thee en gezellig bijkletsen. 
Om 19.30 uur gaan we aan de slag.
Om 20.45  uur ruimen we samen op, en om 21.00 uur is het afgelopen.


Betaling: Maak het bedrag over op IBAN: NL68RABO0386715327 t.n.v. KansPlus Zutphen.
Omschrijving  "klupavond" met vermelding van naam deelnemer.

Het is ook mogelijk om contant te betalen bij aanvang van de eerste KLUPavond.

De avonden worden gehouden bij:
Dagcentrum de Oever, Graaf Ottoweg 19, 7241 DE Lochem
tel: 06-28218750, deklup@kansplusregiozutphen.nl 

Op de onderstaande data is het vakantie:

Herfstvakantie   22 oktober t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie   24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie   25 februari t/m 5 maart 2023
Meivakantie
Koningsdag
Hemelvaartsdag
  26 april t/m 7 mei 2023
27 april 2023
18 mei 2023

Open avonden "De Klup":

 

 

Berichten:


 aanmelden

knop 1
knop 2
knop 10
knop 1
knop 1
knop 1
knop 1
knop 1
knop 1
knop 1
knop 1