homepijlde kluppijlde klup


KLUPavond | bowlen | nordic walking

* elke donderdagavond is de Klupavond

Kosten seizoen: € 60,00 leden
Voor nieuwe klupleden komt erbij €37,50 lidmaatschap KansPlus regio Zutphen. (verplicht)

 
aanmelden

De KLUPavonden beginnen om 19.00 uur met een kopje koffie of thee en gezellig bijkletsen. 
Om 19.30 uur gaan we aan de slag.
Om 20.45  uur ruimen we samen op, en om 21.00 uur is het afgelopen.


Betaling: Maak het bedrag over op IBAN: NL68RABO0386715327 t.n.v. KansPlus Zutphen.
Omschrijving  "klupavond" met vermelding van naam deelnemer.

Het is ook mogelijk om contant te betalen bij aanvang van de eerste KLUPavond.

De avonden worden gehouden bij:
Dagcentrum de Oever, Graaf Ottoweg 19, 7241 DE Lochem
(06) 30 97 18 53, deklup@kansplusregiozutphen.nl 

Op de onderstaande data is het vakantie:

Herfstvakantie   20 oktober t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie   19 december 2018 t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie   23 februari t/m 3 maart 2019
Meivakantie
Hemelvaartsdag
  27 april t/m 5 mei 2019
30 mei 2019

Open avonden "De Klup":

 

 

Berichten:

artikel overhandiging radio-cd speler 

 aanmelden

knop 1
knop 2
knop 10
knop 1
knop 1
knop 1
knop 1
knop 1
knop 1
knop 1
knop 1