homepijlbelang


Het belang van een lidmaatschap:

  • 20 % korting op de activiteiten van KomOp met een maximum van €150,- per jaar per persoon.(Er wordt geen subsidie gegeven op vakanties.) 
  • belangenbehartiging. Uw stem telt mee in overleg met diverse instanties, zoals
    gemeentes, zorgverleners,
  • zorgkantoor, Kamerfracties en regering. Dit op landelijk en regionaal niveau.
  • veel leden maken een sterke vereniging
  • boottocht (bij voldoende sponsering)
  • computerclub
  • 5 x per jaar PlusPunt. Uitgave van de landelijke organisatie
  • gebruik van landelijk en regionaal informatiepunt

Het is van groot belang lid te zijn van KansPlus. KansPlus is een belangennetwerk voor
mensen met een verstandelijke beperking.
Samen met andere belangenorganisaties proberen wij op plaatselijk, regionaal en
landelijk niveau het belang van mensen met een verstandelijke beperking voor het
voetlicht te brengen.
Aandacht te vragen voor de zaken die voor hen van belang zijn.
Regelingen te treffen die voor hen nodig zijn.
Daarnaast vinden we het van groot belang dat er voor de mensen van onze doelgroep
veel vrije tijds activiteiten zijn.

Daarvoor organiseren wij om de twee weken
een computerclub in Gorssel en bij voldoende sponsering een boottocht op de IJssel.
Juist omdat wij diverse activiteiten zo belangrijk vinden, proberen wij, door subsidie te
verlenen voor activiteiten aan  KomOp , de mogelijkheid om aan allerlei uitjes deel te
nemen te stimuleren.


komop

knop 1
knop 2
knop 10
knop 1
knop 1
knop 1
knop 1
knop 1
knop 1
knop 1
knop 1